Detta betonar EFS

1. Personlig tro på Jesus Kristus

I detta ligger en betoning på omvändelse, det vill säga att medvetet säga ja till det Jesus gjort för oss genom vända sig bort från det som är fel i ens liv, ta emot förlåtelse för sin synd och bestämma sig för att följa Guds vilja. Tron på Jesus och hans försoning mellan Gud och människan är livsviktig och nödvändig för alla människor, och är livsnerven i det EFS vill och är.

2. Fördjupning i bibel, bön och samtal

Utifrån EFS historia och teologiska grundsyn är läsning och tillämpning av Bibeln grunden för arbetet. I en tid när bibelkunskap och bibelläsning minskar behöver bibelanvändningen och reflektionen kring Bibelordet och dess konsekvenser för dagens frågor stärkas. Den andliga fördjupningen och förnyelsen både hos enskilda och i gemenskaper är en av de avgörande förutsättningarna för EFS framtid och uppdrag. EFS vill inbjuda till kristna gemenskaper där evangeliet och livet möts, uppmuntra till trosfördjupande erfarenhetsutbyte och arbeta för att stärka den enskildes inre liv och efterföljelse. Reflektion, bön och att dela erfarenheter som kristen med andra gör att tron fördjupas.

3. Mission både lokalt och globalt

Mission är benämningen på den kristna kyrkans uppgift. Vi kan göra insatser både där vi bor och lever och i andra länder. Det är naturligt att leva ut sin tro i vardagen, i samhället och i världen.

4. Alla kristna har del i kyrkans uppdrag

EFS är till sitt ursprung och väsen en rörelse som bygger på den enskildes inflytande, engagemang och ansvarstagande. Vi betonar att hela gudsfolket har ansvar för kyrkans missionsuppdrag. Inte bara anställda, eller sådana med särskilt märkbara gåvor, utan var och en som tror på Kristus har rätt och ansvar att delta i missionsarbetet, med både ord och handlingar.

5. Organisation och mötesplatser för detta

Det vill säga sådant som EFS föreningsstruktur, distrikt- och rikskanslier, de olika sammanhang, de arrangemang och de lokaler där människor kan få möta evangeliet om Jesus. Det kan till exempel handla om läger, konferenser, gudstjänster, samtalsgrupper, barn- och ungdomsgrupper, hembesöksgrupper eller körer. Det kan ske vid köksbord, skrivbord, skolbänkar, cafébord eller altarbord – och så vidare!

Hämtat från EFS Riktlinjer och https://www.efs.nu/efs/vad-vi-tror-pa/