Scoutverksamhet

Varje vecka möts våra scouter kl 17:30 på onsdagar för olika aktiviteter. På somrarna anordnas det olika läger som vi både arrangerar eller deltar på.

Vid intresse eller anmälan kontakta scoutchef:
Elsie-Britt Elf – 070 541 15 45Tonår

Tonårsgänget möts varje vecka på onsdag kl 19 för olika aktiviteter -allt från spel, sport, bakning eller bara gött häng. under pandemin har vi haft träffar på discord. Varje tillfälle ramas också in av bön.

Är du intresserad så kontakta vår präst:
Claes -072 225 77 20